Sinh Viên

Ngày tham quan: Thứ 2 - Thứ Thời gian: 08:00 AM - 17:00 PM Nhóm tối thiểu 10 và tối đa 25 người Độ tuổi: Trên 18 tuổi

Khách hàng

Ngày và giờ thăm: tùy theo tình trạng sẵn có của khu vực trọng tâm của chuyến thăm Nhóm tối đa 10 người Độ tuổi: Trên 18 tuổi

Lên lịch tham quan

Thông tin quan trọng

Sau khi nhận được yêu cầu tham quan, ITES sẽ liên hệ với bạn để sắp xếp ngày thăm quan và chuyển tiếp các hướng dẫn cần thiết. Khách hàng cần lưu ý thời gian tham quan.