Tư vấn thiết kế và triển khai hệ thống bãi đỗ xe thông minh | VIVAPARKING

Andy

14/05/2021
Tin tức chung

Quy trình tư vấn thiết kế giải pháp bãi đỗ xe thông minh TPA

Bước 1: Khảo sát quy mô bãi đỗ xe. Tại đây chúng tôi sẽ tiến hành khảo sát về quy mô bãi xe chứa khoảng bao nhiêu xe, bãi đỗ xe dùng để kiểm soát loại phương tiện nào.
Bước 2: Lên mô hình phù hợp, sử dụng mô hình quản lý 1 làn xe, 2, 3 hay 4 làn xe cho phù hợp.
Bước 3: Lên phương án sử dụng các thiết bị chuyên dụng nào.
Bước 4: Thống nhất giải pháp với khách hàng.
Bước 5: Lên bản vẽ thiết kế, bóc tách khối lượng và báo giá.
Bước 6: Lập tiến độ triển khai.
Bước 7: Gia công chế tạo.
Bước 8: Tiến hành thi công lắp đặt các thiết bị.
Bước 9: Vận hành và bảo trì hệ thống kiếm soát.

Tin tức mới nhất